Reportaasi 2022 1. Kunniamaininta

Reportaasi 2022 Kunniamaininta
Reportage 2022 Honorable Mention

Rio Gandara

Kulisseissa odotetaan jännityksellä, sillä pian ne alkavat: Joutsenlammen pukuharjoitukset, joissa kaiken on oltava kuin oikeassa esityksessä. Hanako Matsune tanssii joutsenprinsessa Odetten valkoisessa tutussa. Helsinki. 7.1.2022 The scenes are eagerly awaited, because soon they will begin: Joutsenlammi's dress rehearsals, where everything has to be like in a real show. Hanako Matsune dances in the swan princess Odette's white tutu. Helsinki. January 7th 2022 Sarjasta: Joutsenlampi on maailman kuuluisin baletti, jossa yhdistyvät Tšaikovskin loistelias musiikki ja ikonisen kaunis visuaalinen maailma. Teoksella on pitkä historia myös Suomen kansallisbaletissa, joka esitti sen ensimmäisenä teoksenaan sata vuotta sitten. David McAllisterin uusi, suomalaisille katsojille suunniteltu koreografia kunnioittaa teoksen pitkiä perinteitä. Joutsenlampi aloitti oikeutetusti Kansallisbaletin satavuotisjuhlavuoden tammikuussa 2022. Nyt valtava produktio nousee jälleen lavalle yli 400 ihmisen voimin. Yli neljäsataa metriä tylliä, tuhansia sulkia, tuntikausien harjoittelua. Swan Lake is the world's most famous ballet, which combines Tchaikovsky's brilliant music and an iconically beautiful visual world. The piece also has a long history in the Finnish National Ballet, which performed it as its first piece a hundred years ago. David McAllister's new choreography, designed for Finnish audiences, respects the work's long traditions. Joutsenlampi rightly started the National Ballet's centenary year in January 2022. Now, the huge production will take the stage again with more than 400 people. More than four hundred meters of tulle, thousands of feathers, hours of practice.

Joutsenlampeen sisältyy paljon suuria tunteita. Jonathan Rodrigues (vas.) ja Zhiyao Chen (oik.) kävivät harjoituksissa läpi prinsessan ja prinssin roolien yksityiskohtia. Helsinki. 13.12.2021 Swan Lake contains a lot of great emotions. Jonathan Rodrigues (left) and Zhiyao Chen (right) went through the details of the princess and prince roles in rehearsals. Helsinki. December 13th 2021

Joutsenlammen asut vaativat paljon käsityötä, jokaista yksityiskohtaa hiotaan. Yhteen joutsentutuun menee yli kymmenen metriä tylliä rimpsuiksi eroteltuna, 62 metriä rypytettynä ja laskostettuna, ja 132 erilaisin terein ja strassein koristeltua sulkaa. Balettiseurueen corps de ballet -tutuja valmistettiin 35, solistitanssijoiden tutuja kuusi. Helsinki. 13.12.2021 Swan Lake's costumes require a lot of handwork, every detail is polished. One swan tutu takes more than ten meters of tulle divided into fringes, 62 meters gathered and pleated and 132 feathers decorated with various blades and rhinestones. 35 Corps de ballet tutus were made for the ballet company, six for the soloist dancers. Helsinki. December 13th 2021

Joutsenlampi on tanssijoille fyysisesti vaativa, sillä liikkeet vaativat niin voimaa kuin liikkuvuutta. Odette-Odilena tanssiva Hanako Matsune venytteli huolellisesti ennen pukuharjoitusta. Helsinki. 7.1.2022 Swan Lake is physically demanding for the dancers, as the movements require both strength and mobility. Hanako Matsune, dancing as Odette-Odile, stretched carefully before the dress rehearsal. Helsinki. January 7th 2022

Yhtenä kolmesta Odette-Odilesta tanssiva Violetta Keller ja prinssi Siegfriedinä tanssiva Jun Xia harjoittelivat Joutsenlampea joulukuussa. Helsinki. 13.12.2021 Violetta Keller, dancing as one of the three Odette-Odile, and Jun Xia, dancing as Prince Siegfried, rehearsed for Swan Lake in December. Helsinki. December 13th 2021

Tähtitanssija Michal Krčmář pukuharjoituksissa prinssi Siegfriedinä. Helsinki. 7.1.2022 Star dancer Michal Krčmář in dress rehearsal as Prince Siegfried. Helsinki. January 7th 2022

Selkä on tanssijan tärkein työkalu, siitä kaikki lähtee. Pahan velho Rothbartin tytär Odilen rooli vaatii sekä voimaa että asennetta, Violetta Keller tietää. Violetta Keller tanssii mustana Odile-joutsenena Joutsenlammen ensi-illassa. Helsinki. 7.1.2022 The back is the dancer's most important tool, everything starts from it. The role of Odile, the daughter of the evil wizard Rothbart, requires both strength and attitude, Violetta Keller knows. Violetta Keller dances as the black swan Odile in the premiere of Swan Lake. Helsinki. January 7th 2022

Tähtitanssija Michal Krčmář ja Sergei Popov maskeeraaja Emma Krohn-Markkasen käsissä. Helsinki. 7.1.2022 Star dancer Michal Krčmář and Sergei Popov in the hands of make-up artist Emma Krohn-Markkanen. Helsinki. January 7th 2022

Ensitanssija Hanako Matsune kulisseissa. Odette on herkkä ja arka prinsessa, joka laskeutuu järven rantaan joutsenparvessa. Helsinki. 7.1.2022 First dancer Hanako Matsune in the backstage. Odette is a sensitive and timid princess who lands on the shore of the lake in a flock of swans. Helsinki. January 7th 2022

Joutsenlammen toisessa näytöksessä prinsessa Odette (Hanako Matsune) ja prinssi Siegfried (Michal Krčmář) kohtaavat. Helsinki. 7.1.2022 In the second act of Swan Lake, Princess Odette (Hanako Matsune) and Prince Siegfried (Michal Krčmář) meet. Helsinki. January 7th 2022

« Takaisin etusivulle