Kuvajournalismi 2020 -kilpailun sarjat ja säännöt

Kuvajournalismi 2020 -kilpailun sarjat ja säännöt

Kuvajournalisti 2020

Kuvajournalisti 2020 -sarjassa palkitaan tasokasta journalistista tai dokumentaarista työtä tehnyt kuvaaja. Palkitulla tulee olla vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito. Kuvajournalisti 2020 -sarjaan voi osallistua yhdellä, enintään 10 kuvan sarjalla, joka esittelee kattavasti kuvaajan journalistista tai dokumentaarista työtä vuoden 2020 ajalta. Sarja voi koostua itsenäisistä kuvista tai siinä voi olla useamman kuvan otteita laajemmista kokonaisuuksista. Kuvajournalisti 2020 -sarjan kuvissa voi olla samoja kuvia kuin kilpailun muissa sarjoissa. Runsasta toistoa sarjojen kesken tulee kuitenkin välttää. Kuvajournalisti 2020 -sarjan kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.–31.12.2020.

Jokaisen kuvan yhteyteen (file info) tulee kirjoittaa tarkasti ja tiiviisti,mitä kussakin kuvassa tapahtuu. Vastaa vähintään peruskysymyksiin; mitä, missä, milloin. Mediaa, jolle kuva on tehty, ei tarvitse mainita.

Kirjoita tiivistetysti, mutta kattavasti mistä on kyse, sekä englanniksi että suomeksi. Osa kilpailun tuomaristosta on englanninkielistä, joten tekstin kääntämättä jättäminen voi johtaa kuvan hylkäämiseen kilpailusta.

Metatietojen kuvatekstiä käytetään sekä näyttelyssä että mediassa. Olet itse vastuussa tekstien oikeellisuudesta. Virheellisesti täytetyt tiedot voivat johtaa kuvan hylkäämiseen kilpailusta. Kilpailukuvien tulee olla journalismin etiikan mukaisia.

Vuoden lehtikuva 2020

Sarjassa palkitaan vuoden 2020 paras journalistinen valokuva. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) yksittäisellä kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020. Tuomaristo voi nostaa Vuoden lehtikuvaksi yksittäisen otoksen myös kilpailun muista sarjoista.

Jokaisen kuvan yhteyteen (file info) tulee kirjoittaa tarkasti ja tiiviisti,mitä kussakin kuvassa tapahtuu. Vastaa vähintään peruskysymyksiin; mitä, missä, milloin. Mediaa, jolle kuva on tehty, ei tarvitse mainita.

Reportaasi 2020

Reportaasi 2020 -sarjassa palkitaan visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kuvasarja, joka kertoo ajankohtaisesta tai arkipäiväisestä aiheesta tai ilmiöstä. Sarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2), lukumäärältään enintään kymmenen (10) kuvan kokonaisuudella. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020. Reportaasi 2020 -sarjaan voi osallistua myös työparina. Tällöin vähintään toisen työparin jäsenen tulee olla Suomen kuvajournalistit ry:n jäsen. Sarjassa tulee olla kummankin osallistujan kuvaamia kuvia.

Osallistujan tulee lisätä kuvien mukaan lyhyt kirjallinen yleisesittely sarjasta (täytetään kunkin kuvasarjan ensimmäisen kuvan file infoon). Tämän lisäksi jokaisen kuvan yhteyteen tulee kirjoittaa tarkasti ja tiiviisti, mitä kussakin kuvassa tapahtuu. Vastaa vähintään peruskysymyksiin; mitä, missä, milloin. Mediaa, jolle kuva on tehty, ei tarvitse mainita.

Urheilukuva 2020

Yksittäinen kuva yksilö- tai joukkueurheilusta. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020.

Jokaisen kuvan yhteyteen (file info) tulee kirjoittaa tarkasti ja tiiviisti kuvatekstinä, mitä kussakin kuvassa tapahtuu. Vastaa vähintään peruskysymyksiin; mitä, missä, milloin. Mediaa, jolle kuva on tehty, ei tarvitse mainita.

Kuvaessee 2020 (kaikille avoin)

Vapaamuotoinen, yhtä teemaa käsittelevä journalistinen tai dokumentaarinen kuvasarja, jossa kuvaajan ilmaisutavalla on merkittävä rooli. Sarja on tarkoitettu erityisesti kuvaajien omille projekteille.

Sarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2), lukumäärältään enintään kymmenen (10) kuvan kokonaisuudella. Kuvat voivat olla otettu milloin vain, kuitenkin niin, että vähintään kolme sarjan kuvista tulee olla otettu vuonna 2020. Kuvaessee 2020 -sarjaan voi osallistua myös työparina. Sarjassa tulee olla kummankin osallistujan kuvaamia kuvia.

Osallistujan tulee lisätä kuvien mukaan lyhyt kirjallinen yleisesittely sarjasta (täytetään kunkin kuvasarjan ensimmäisen kuvan file infoon). Jokaisen kuvan yhteyteen tulee lisäksi kirjoittaa yksityiskohtaisesti kuvatekstinä, mitä kussakin kuvassa tapahtuu. Vastaa vähintään peruskysymyksiin; mitä, missä, milloin. Mediaa, jolle kuva on tehty, ei tarvitse mainita.

Uutiskuva 2020 (kaikille avoin)

Yksittäinen kuva uutiskynnyksen ylittävästä tapahtumasta. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020.

Jokaisen kuvan yhteyteen (file info) tulee kirjoittaa yksityiskohtaisesti kuvatekstinä, mitä kussakin kuvassa tapahtuu. Vastaa vähintään peruskysymyksiin; mitä, missä, milloin. Mediaa, jolle kuva on tehty, ei tarvitse mainita.

Henkilökuva 2020 (kaikille avoin)

Vahva henkilöstä tai henkilöistä kertova yksittäinen kuva. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020.

Jokaisen kuvan yhteyteen (file info) tulee kirjoittaa yksityiskohtaisesti kuvatekstinä, mitä kussakin kuvassa tapahtuu. Vastaa vähintään peruskysymyksiin; mitä, missä, milloin. Mediaa, jolle kuva on tehty, ei tarvitse mainita.

Video 2020 (kaikille avoin)

Video 2020 -sarjassa palkitaan journalistinen tai dokumentaarinen video. Video 2020 -sarjaan voivat osallistua yhdistyksen jäsenien lisäksi myös yhdistykseen kuulumattomat henkilöt maksamalla osallistumismaksun 75€/sarja (sis.alv.)

Videosarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2) eri kokonaisuudella, joilla ei ole aiemmin osallistunut Vuoden lehtikuvat/Kuvajournalismi -kilpailun Multimedia/Video -sarjoihin.

Videon ensiesittämis- ja/tai valmistumisvuoden tulee olla 2020. Muuta rajoitetta kuvan, äänen tai muiden elementtien taltioimisajankohdalle ei ole. Kestoltaan videon tulee olla alle 15 minuuttia.

Uusi kuvajournalisti 2020 (kaikille avoin)

Sarjassa palkitaan uusi kuvajournalisti, jolla on vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito. Sarjaan osallistuja ei ole saanut menestyä koti- tai ulkomaisissa ammattilaisten kuvajournalismikilpailuissa.

Uusi kuvajournalisti 2020 -sarjaan osallistutaan korkeintaan kymmenen (10) kuvan kuvasarjalla, joka esittelee kuvaajan journalistista tai dokumentaarista työtä. Kuvasarja voi joko sisältää useamman kuvan otteita laajemmista kokonaisuuksista, kuten reportaasi, henkilökuva ja essee tai se voi olla kokonaan oma, visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kokonaisuutensa. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020.

Uusi kuvajournalisti 2020 -sarjaan voivat osallistua yhdistyksen jäsenien lisäksi myös yhdistykseen kuulumattomat henkilöt maksamalla osallistumismaksun 55 €/sarja (sis.alv.). Yhdistyksen jäsenten ei tarvitse maksaa erillistä osallistumismaksua osallistuakseen sarjaan.

Jokaisen kuvan yhteyteen (file info) tulee kirjoittaa kuvatekstinä yksityiskohtaisesti kuvatekstinä, mitä kussakin kuvassa tapahtuu. Vastaa vähintään peruskysymyksiin; mitä, missä, milloin. Mediaa, jolle kuva on tehty, ei tarvitse mainita.

Yleisön suosikki 2020

Yleisön suosikki 2020 on yleisöäänestys-sarja. Tuomaristo nimeää Yleisön suosikki – sarjan ehdokkaat Kuvajournalisti 2020 -sarjaan osallistuneista kuvaajista.

Sarjoihin lähetetyt kuvat ja videot voivat olla julkaistuja tai julkaisemattomia.

Jokaisen osallistujan tulee kuvien lisäksi toimittaa lyhyt kuvaajaesittely itsestään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeella.

Osallistumisaika ja kuka voi osallistua

Valokuvat tulee lähettää kilpailuun osallistumisajan sisällä. Osallistumisajan ulkopuolella lähetettyjä kuvia ei oteta mukaan kilpailuun. Osallistumisaika on 4.–17.1.2021.

Kilpailuun voivat osallistua Suomen kuvajournalistit ry:n jäsenet. Lisäksi kilpasarjat Kuvaessee 2020, Uutiskuva 2020, Henkilökuva 2020, Video 2020 ja Uusi kuvajournalisti 2020 -sarjat ovat avoimia kaikille kuvaajille.

Palkinnot

Voittajille maksetaan verovapaat rahapalkinnot Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta. Uusi kuvajournalisti 2020 -voittajan palkitsee Patricia Seppälän säätiö. Voittajien pankkiyhteydet kerätään erikseen.

Kuvajournalisti 2020: 2000 €
Vuoden lehtikuva 2020: 1000 €
Reportaasi 2020: 1000 €
Uutiskuva 2020: 1000 €
Henkilökuva 2020: 1000 €
Urheilukuva 2020: 1000 €
Essee 2020: 1000 €
Video 2020: 1000 €
Uusi kuvajournalisti 2020: 2000 €
Yleisön suosikki 2020: 1000 €

Osallistumismaksu

Suomen kuvajournalistit ry:n jäsenille kilpailun osallistumismaksu on 55 € (sis. alv). Kertamaksulla voi osallistua kaikkiin sarjoihin (Kuvajournalisti 2020, Vuoden lehtikuva 2020, Reportaasi 2020, Urheilukuva 2020, Kuvaessee 2020, Uutiskuva 2020, Henkilökuva 2020, Video 2020 Uusi kuvajournalisti 2020.

Yhdistyksen ulkopuolisille osallistumismaksu Uusi kuvajournalisti 2020 -sarjaan on 55 € sis. Alv. Sarjaan osallistumista tukee Patricia Seppälän säätiö.

Muihin avoimiin sarjoihin osallistumismaksu on yhdistyksen ulkopuolisille 75 € sis. alv (Kuvaessee 2020, Uutiskuva 2020, Henkilökuva 2020, Video 2020). Osallistumismaksu maksetaan jokaisesta ilmoittautumisesta erikseen (esim. jos osallistut Kuvaessee-sarjaan kahdella sarjalla, osallistumismaksu on 2 x 75 €, vastaavasti Henkilökuva-sarjasta osallistumismaksu on 75 € per kuva.)