Janne Körkkö

Yleisön suosikki 2020 –sarjan finalisti:

Janne Körkkö

Muhoksen eteläpuolella puhkesi suuri metsäpalo, joka poltti noin 250 hehtaaria metsää. Sammutuksen jälkeiset työt ovat edelleen käynnissä alueella. Metsänomistajan Ilkka Pöyryn palaneessa metsässä näky on lohduton ja haju päihdyttävä. Ilkka suree lentokyvyttömiä linnun poikasia jotka paloivat, enemmän kuin menetettyä rahaa. A large forest fire broke out south of Muhos, burning about 250 hectares of forest. Post-shutdown work is still ongoing in the area. Forest owner Ilkka Pöyry the sight is inconsolable and the smell intoxicating. Ilkka mourns the flightless bird chicks that burned, more than the money.

Muhoksen eteläpuolella syttyi suuri maastopalo, jossa paloi noin 250 hehtaaria metsää. Alueella jatkuvat vielä jälkisammutustyöt. Jälkisammuttajien uurastus on palaneen metsän ainoa elämän merkki. Palomies Esa Hartikka oli ensimmäisten joukossa paikalla kun palo syttyi. Hän tekee lauantai-iltana viidettä koko päivän kestävää työvuoroa palopaikalla. To the south of Muhos, a large wildfire broke out burning about 250 hectares of forest. Post-extinguishing work is still ongoing in the area. The work of the fire extinguishers is the only sign of life in the burned forest. Firefighter Esa Hartikka was among the first to be present when the fire broke out. He will do his fifth full-day shift at the fire site on Saturday night.

Nuorten väkivalta on selvästi lisääntynyt Pohjois-Pohjanmaalla. Yksi tärkeimmistä syistä tähän uskotaan olevan erilaisten harrastusten väheneminen ja niiden puute. Nuoret ovat turhautuneita tilanteesta ja turhautuminen eskaloitui levottomuuksiksi Youth violence has clearly increased in Northern Ostrobothnia. One of the most important reasons for this is believed to be the decrease in various hobbies and their outright lack. Young people are frustrated with the situation and escalate into unrest.

Nuori nyrkkeilijä lupaus Aleksi Guzman ja valmentaja Matti Lantto keskustelevat harjoitusten jälkeen. Matti on antanut kyydin Aleksille kotiin. Aleksi on voinut harrastaa koko ajan nyrkkeilyä, koronasta huolimatta. Matti näkee erittäin tärkeänä olla tukemassa nuoren kehitystä kokonaisvaltaisesti../ Young talend boxer Aleksi Guzman and coach Matti Lantto will discuss after training. Matti has given a ride home. Aleksi has been able to box all the time, despite the corona. Matti sees it as very important to be supporting the young person's development holistically.

Bagdadin mielenosoitukset ja koronan vaikutukset. Mielenosoittaja savuisella kadulla, lähellä Tiger-joen siltaa. Hän on haavoittunut vatsaan muutama viikko aikaisemmin veitsen iskusta. Mies haluaa pysyä nimettömänä, koska menetettävää on liikaa. Liian monta ystävää on kadonnut, mies sanoo. Vastapuolet vapaut päässeet sopimukseen ehdotuksesta. Mielenosoittajat olisivat halunneet hallita siltaa. Baghdad protests and the effects of the corona. The protester on Smoky street, near the bridge of the Tiger River. He has been wounded in the stomach a few weeks earlier by knife attack. Man wants to remain Anonymous because there is too much to lose. Too many friends have disappeared, the man says. The counterparties could not reach an agreement on concessions. Protesters would have wanted to take control of the bridge.

Vaarallisesti osuneet haulet ovat vahingoittaneet miestä pahasta ala raajoihin. Haulet tappavat jos ne osuvat väärään paikkaan. Miehellä oli tuuria ja hän selvisi./Fatally hit shots have injured a man from an evil lower limb. Shots will kill if they hit the wrong place. The man had the luck and he survived.

Hallituksen joukot ja mielenosoittajat eivät päässeet sopimukseen sillan hallinasta. Ihmiset pakenevat sekasortoisen tilanteen jälkeen. Nämä ovat yleensä hetkiä jolloin sattuu pahimmat onnettomuudet, koska hallituksenjoukot ampuvat luodeilla. /Government forces and the protesters could not done agreement on the management of the bridge. People are fleeing after chaotic situation. These are usually the moments when the worst accidents happen because troops shoot bullets.

Lasten oikeuksien päivänä, Aida Körkkö leikkii hippaa puistossa.

Tulituulastus. Tuhansia vuosia vanha perinne jota Henri Turtinen ja Esa saarela pitävät hengissä. Henri Turtinen etsii kaloja rannan tuntumassa. Vene liikkuu hitaasti eteenpäin ja valo tekee ympäristöstä mielenkiintoisen. Tulella kalastaminen on todella visuaalinen kokemus. Työasiat unohtuvat kalastuksen aikana. Torch fishing. A thousand-year-old tradition that Hanri Turtinen and Esa Saarela keep alive. Henri Turtinen is looking for fish near the beach. The boat moves slowly forward and the light makes the environment interesting. Fishing with fire is truly a visual experience. Work issues are forgotten during fishing.

Yli-Iin huima keksijäpersoona Ari Karjalainen. Ari on suunnitellut vanhasta opel recordista heinän kuivaajan. Se on käytössä edelleen ja sillä tulee kuulemma suomen parhaat heinät hevosille. Kumppania ei ole löytynyt koska on pitänyt tehdä töitä. Arilla ei ole Korona pelottanut koska hän asuu yksin, hän on asunut koko ikänsä kotitalossa yksin. Maaseutu autioituu kovaa vauhtia. Ari Karjalainen, the great inventor in Yli-Ii. Ari has designed a hay dryer from an old Opel record. It is still in use and is said to have the best hay in Finland for horses. No partner has been found because I have had to work. He is not scared by Korona because lives alone. Ari has lived in his home alone all her life. The countryside is desolating at a rapid pace.

« Takaisin äänestys-sivulle