Reportaasi 2019 Kunniamaininta

Reportaasi 2019 Kunniamaininta
Reportage 2019 Honorable Mention

Miikka Pirinen

www.miikkapirinen.com

”Kuvaajalla on sormi kipeällä haavalla kuvatessaan turpeen tuotantoa Suomessa. Tarinallinen sarja sisältää monia dynaamisia ja kauniisti rakennettuja kuvia, joissa luonnonvaloa on käytetty taitavasti.”

Vasta kaivettu oja turvetuotantoon siirtyvällä luonnonsuolla, Karvian Mustakeitaalla, 24. heinäkuuta 2019. Suomi on maailman suurin turpeen tuottajamaa, tuottaen puolet maailman energiaturpeesta. Vaikka turve on huonon energiasuhteensa vuoksi ilmastolle jopa haitallisempaa kuin kivihiili, sen tuotanto ja poltto energiaksi nauttii Suomessa yhä poliittista tukea esimerkiksi huomattavien verohelpotuksien muodossa. Turpeen polton ilmastovaikutusten ja tuotannon vesistökuormituksen takia turpeen energiakäyttöä pyritään nyt vähentämään. Turveala käy viivytystaistelua turpeen energiakäytön alasajoa vastaan, vedoten kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuteen ja työpaikkojen suojeluun. A fresh ditch at a natural swamp about to enter peat production in Mustakeidas, Karvia, July 24th 2019. Finland is the biggest peat producer in the world, producing half of the worlds energy peat. With a relatively poor energy ratio, burning peat for energy is even more environmentally harmful than coal. Still, The Finnish government supports the industry each year with a remarkable tax rebate. Because of peats harmful impact on the climate and local water systems, the current government programme has committed to halving the country's peat energy output in the next 10 years. Producers of peat are on a procrastination game against the run-down of the industry, pleading for jobs and energy independence.

Jarmo Nummikoski jyrsii turvetta keskiyöllä Lammasnevalla. Jyrsinnästä ympäristölle syntyviä pölyhaittoja torjutaan työskentelemällä yöaikaan, otollisten tuuliolosuhteiden vallitessa. 24. heinäkuuta 2019. Suomi on maailman suurin turpeen tuottajamaa, tuottaen puolet maailman energiaturpeesta. Vaikka turve on huonon energiasuhteensa vuoksi ilmastolle jopa haitallisempaa kuin kivihiili, sen tuotanto ja poltto energiaksi nauttii Suomessa yhä poliittista tukea esimerkiksi huomattavien verohelpotuksien muodossa. Turpeen polton ilmastovaikutusten ja tuotannon vesistökuormituksen takia turpeen energiakäyttöä pyritään nyt vähentämään. Turveala käy viivytystaistelua turpeen energiakäytön alasajoa vastaan, vedoten kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuteen ja työpaikkojen suojeluun. Jarmo Nummikoski grinding peat at midnight in Lammasneva. To avoid dust hazards to the surroundings, peat is worked in the suitable wind conditions of the night. Teuva, July 24th 2019. Finland is the biggest peat producer in the world, producing half of the worlds energy peat. With a relatively poor energy ratio, burning peat for energy is even more environmentally harmful than coal. Still, The Finnish government supports the industry each year with a remarkable tax rebate. Because of peats harmful impact on the climate and local water systems, the current government programme has committed to halving the country's peat energy output in the next 10 years. Producers of peat are on a procrastination game against the run-down of the industry, pleading for jobs and energy independence.

Turveyrittäjä Ville Ruotsalainen suorittamassa mittauskairauksia turveauman päällä Kirkkosuolla. Mittauksissa paljastuva kosteusprosentti määrittelee energiaturpeesta yrittäjälle maksettavan hinnan. 28. elokuuta 2019. Suomi on maailman suurin turpeen tuottajamaa, tuottaen puolet maailman energiaturpeesta. Vaikka turve on huonon energiasuhteensa vuoksi ilmastolle jopa haitallisempaa kuin kivihiili, sen tuotanto ja poltto energiaksi nauttii Suomessa yhä poliittista tukea esimerkiksi huomattavien verohelpotuksien muodossa. Turpeen polton ilmastovaikutusten ja tuotannon vesistökuormituksen takia turpeen energiakäyttöä pyritään nyt vähentämään. Turveala käy viivytystaistelua turpeen energiakäytön alasajoa vastaan, vedoten kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuteen ja työpaikkojen suojeluun. Ville Ruotsalainen test drilling on top a heap of peat at Kirkkosuo. Humidity of the peat defines the value paid to the contractor. August 28th 2019. Finland is the biggest peat producer in the world, producing half of the worlds energy peat. With a relatively poor energy ratio, burning peat for energy is even more environmentally harmful than coal. Still, The Finnish government supports the industry each year with a remarkable tax rebate. Because of peats harmful impact on the climate and local water systems, the current government programme has committed to halving the country's peat energy output in the next 10 years. Producers of peat are on a procrastination game against the run-down of the industry, pleading for jobs and energy independence.

Porolauma ylittää ojan Kotisuolla, Lapin rajalla Kokkokylässä, 16. heinäkuuta 2019. Suomi on maailman suurin turpeen tuottajamaa, tuottaen puolet maailman energiaturpeesta. Vaikka turve on huonon energiasuhteensa vuoksi ilmastolle jopa haitallisempaa kuin kivihiili, sen tuotanto ja poltto energiaksi nauttii Suomessa yhä poliittista tukea esimerkiksi huomattavien verohelpotuksien muodossa. Turpeen polton ilmastovaikutusten ja tuotannon vesistökuormituksen takia turpeen energiakäyttöä pyritään nyt vähentämään. Turveala käy viivytystaistelua turpeen energiakäytön alasajoa vastaan, vedoten kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuteen ja työpaikkojen suojeluun. A herd of reindeer cross a ditch at Kotisuo in Kokkokylä, border to Lapland. July 16th 2019. Finland is the biggest peat producer in the world, producing half of the worlds energy peat. With a relatively poor energy ratio, burning peat for energy is even more environmentally harmful than coal. Still, The Finnish government supports the industry each year with a remarkable tax rebate. Because of peats harmful impact on the climate and local water systems, the current government programme has committed to halving the country's peat energy output in the next 10 years. Producers of peat are on a procrastination game against the run-down of the industry, pleading for jobs and energy independence.

Niko Kuusisto(oik.) ja Markus Haavisto ajavat traktoria kesätöikseen turvesuolla Etelä-pohjanmaalla. 23. heinäkuuta 2019 Suomi on maailman suurin turpeen tuottajamaa, tuottaen puolet maailman energiaturpeesta. Vaikka turve on huonon energiasuhteensa vuoksi ilmastolle jopa haitallisempaa kuin kivihiili, sen tuotanto ja poltto energiaksi nauttii Suomessa yhä poliittista tukea esimerkiksi huomattavien verohelpotuksien muodossa. Turpeen polton ilmastovaikutusten ja tuotannon vesistökuormituksen takia turpeen energiakäyttöä pyritään nyt vähentämään. Turveala käy viivytystaistelua turpeen energiakäytön alasajoa vastaan, vedoten kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuteen ja työpaikkojen suojeluun. As a summer job, Niko Kuusisto (right) and Markus Haavisto drive a tractor at a peat bog in Southern Ostrobothnia. July 23rd 2019 Finland is the biggest peat producer in the world, producing half of the worlds energy peat. With a relatively poor energy ratio, burning peat for energy is even more environmentally harmful than coal. Still, The Finnish government supports the industry each year with a remarkable tax rebate. Because of peats harmful impact on the climate and local water systems, the current government programme has committed to halving the country's peat energy output in the next 10 years. Producers of peat are on a procrastination game against the run-down of the industry, pleading for jobs and energy independence.

Turveyrittäjä Risto Kokko soutaa venettä pintavalutusaltaassa turvesuon laidalla. Kokko käyttää allasta virkistyslampena osoittaakseen turvetuotannosta syntyvän veden olevan puhdasta. Kokkokylä, 11. elokuuta 2019 Suomi on maailman suurin turpeen tuottajamaa, tuottaen puolet maailman energiaturpeesta. Vaikka turve on huonon energiasuhteensa vuoksi ilmastolle jopa haitallisempaa kuin kivihiili, sen tuotanto ja poltto energiaksi nauttii Suomessa yhä poliittista tukea esimerkiksi huomattavien verohelpotuksien muodossa. Turpeen polton ilmastovaikutusten ja tuotannon vesistökuormituksen takia turpeen energiakäyttöä pyritään nyt vähentämään. Turveala käy viivytystaistelua turpeen energiakäytön alasajoa vastaan, vedoten kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuteen ja työpaikkojen suojeluun. Risto Kokko rows a boat in a reservoir built to filter runoff water from a peat bog. To argue against the claims that peat production destroys water systems, he uses the reservoir as a recreational pool. Kokkokylä, August 11th 2019 Finland is the biggest peat producer in the world, producing half of the worlds energy peat. With a relatively poor energy ratio, burning peat for energy is even more environmentally harmful than coal. Still, The Finnish government supports the industry each year with a remarkable tax rebate. Because of peats harmful impact on the climate and local water systems, the current government programme has committed to halving the country's peat energy output in the next 10 years. Producers of peat are on a procrastination game against the run-down of the industry, pleading for jobs and energy independence.

Turveyrittäjä Tapani Pekkola etsii valtatiellä loukkaantunutta sutta pellonlaidalla Punkalaitumella 10. joulukuuta 2019 Suomi on maailman suurin turpeen tuottajamaa, tuottaen puolet maailman energiaturpeesta. Vaikka turve on huonon energiasuhteensa vuoksi ilmastolle jopa haitallisempaa kuin kivihiili, sen tuotanto ja poltto energiaksi nauttii Suomessa yhä poliittista tukea esimerkiksi huomattavien verohelpotuksien muodossa. Turpeen polton ilmastovaikutusten ja tuotannon vesistökuormituksen takia turpeen energiakäyttöä pyritään nyt vähentämään. Turveala käy viivytystaistelua turpeen energiakäytön alasajoa vastaan, vedoten kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuteen ja työpaikkojen suojeluun. Peat contractor Tapani Pekkola traces a wolf, injured in traffic, on the side of a field. Punkalaidun December 12th 2019 Finland is the biggest peat producer in the world, producing half of the worlds energy peat. With a relatively poor energy ratio, burning peat for energy is even more environmentally harmful than coal. Still, The Finnish government supports the industry each year with a remarkable tax rebate. Because of peats harmful impact on the climate and local water systems, the current government programme has committed to halving the country's peat energy output in the next 10 years. Producers of peat are on a procrastination game against the run-down of the industry, pleading for jobs and energy independence.

Turveyrittäjäpariskunta Raili Hautamäki ja Ville Ruotsalainen Kirkkosuolla Kiteellä 29. elokuuta 2019 Suomi on maailman suurin turpeen tuottajamaa, tuottaen puolet maailman energiaturpeesta. Vaikka turve on huonon energiasuhteensa vuoksi ilmastolle jopa haitallisempaa kuin kivihiili, sen tuotanto ja poltto energiaksi nauttii Suomessa yhä poliittista tukea esimerkiksi huomattavien verohelpotuksien muodossa. Turpeen polton ilmastovaikutusten ja tuotannon vesistökuormituksen takia turpeen energiakäyttöä pyritään nyt vähentämään. Turveala käy viivytystaistelua turpeen energiakäytön alasajoa vastaan, vedoten kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuteen ja työpaikkojen suojeluun. Peat contractor couple Raili Hautamäki and Ville Ruotsalainen at Kirkkosuo, Kitee. August 29th 2019 Finland is the biggest peat producer in the world, producing half of the worlds energy peat. With a relatively poor energy ratio, burning peat for energy is even more environmentally harmful than coal. Still, The Finnish government supports the industry each year with a remarkable tax rebate. Because of peats harmful impact on the climate and local water systems, the current government programme has committed to halving the country's peat energy output in the next 10 years. Producers of peat are on a procrastination game against the run-down of the industry, pleading for jobs and energy independence.

Turveyrittäjäpariskunta Raili Hautamäki ja Ville Ruotsalainen yöpyvät urakan keskellä rekassaan Kirkkosuolla, Kiteellä, 29. elokuuta 2019 Suomi on maailman suurin turpeen tuottajamaa, tuottaen puolet maailman energiaturpeesta. Vaikka turve on huonon energiasuhteensa vuoksi ilmastolle jopa haitallisempaa kuin kivihiili, sen tuotanto ja poltto energiaksi nauttii Suomessa yhä poliittista tukea esimerkiksi huomattavien verohelpotuksien muodossa. Turpeen polton ilmastovaikutusten ja tuotannon vesistökuormituksen takia turpeen energiakäyttöä pyritään nyt vähentämään. Turveala käy viivytystaistelua turpeen energiakäytön alasajoa vastaan, vedoten kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuteen ja työpaikkojen suojeluun. Peat contractor couple Raili Hautamäki and Ville Ruotsalainen sleep at their truck at Kirkkosuo, Kitee. August 29th 2019 Finland is the biggest peat producer in the world, producing half of the worlds energy peat. With a relatively poor energy ratio, burning peat for energy is even more environmentally harmful than coal. Still, The Finnish government supports the industry each year with a remarkable tax rebate. Because of peats harmful impact on the climate and local water systems, the current government programme has committed to halving the country's peat energy output in the next 10 years. Producers of peat are on a procrastination game against the run-down of the industry, pleading for jobs and energy independence.

Tyrveyrittäjä Markku Nummijoki turveauman päällä urakoimallaan turvesuolla Lammasnevalla. Loppukesästä valtionyhtiö Vapo Oy sanoi irti sopimuksensa ostaa energiaturvetta Markun yritykseltä, joten tulevaisuus turveyrittäjänä on epävarmaa. Teuva, 24. heinäkuuta 2019. Suomi on maailman suurin turpeen tuottajamaa, tuottaen puolet maailman energiaturpeesta. Vaikka turve on huonon energiasuhteensa vuoksi ilmastolle jopa haitallisempaa kuin kivihiili, sen tuotanto ja poltto energiaksi nauttii Suomessa yhä poliittista tukea esimerkiksi huomattavien verohelpotuksien muodossa. Turpeen polton ilmastovaikutusten ja tuotannon vesistökuormituksen takia turpeen energiakäyttöä pyritään nyt vähentämään. Turveala käy viivytystaistelua turpeen energiakäytön alasajoa vastaan, vedoten kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuteen ja työpaikkojen suojeluun. Markku Nummijoki stands on top a heap of peat at Lammasneva. Markku's future as a peat entrepreneur is uncertain, because his contract with the state owned peat company Vapo Oy, was terminated suddenly in the fall of 2019. Teuva, July 24th 2019. Finland is the biggest peat producer in the world, producing half of the worlds energy peat. With a relatively poor energy ratio, burning peat for energy is even more environmentally harmful than coal. Still, The Finnish government supports the industry each year with a remarkable tax rebate. Because of peats harmful impact on the climate and local water systems, the current government programme has committed to halving the country's peat energy output in the next 10 years. Producers of peat are on a procrastination game against the run-down of the industry, pleading for jobs and energy independence.

« Takaisin etusivulle