Yleisön suosikki 2018

Yleisön suosikki 2018
People’s Choice 2018

Meeri Koutaniemi

www.meerikoutaniemi.com

Miehen jalka törröttää ulos ajopuiden alta karkotettujen hautausmaan vieressä. Huolimatta vuosikymmenistä, jotka ruumis on maannut maan alla, miehen kengät, sukat ja housut ovat edelleen ehjät ikiroudan takia. Karkottaminen oli Neuvostoliitossa yleinen rangaistus, kaikkiaan 1950-luvun puoliväliin mennessä karkotettiin yli 6 miljoonaa ihmistä. Heistä 2,7 miljoonaa oli niin sanottuihin “rangaistaviin kansoihin” kuuluvia erityissiirtolaisia, jotka karkotettiin kodeistaan etnisyytensä vuoksi. Inkerinsuomalaiset olivat yksi näistä "rangaistuista kansoista”. Tuhannet heistä karkotettiin Jakutiaan työskentelemään Jäämeren rannoille. Bykovsky, Venäjä. // A man’s body sticking out from the ground. Despite decades buried in the ground, the corpse’s shoes, socks, and trousers are still intact because of the permafrost. Over 6 million people were sent to exile during the Soviet era. 2,7 million of them were so-called special settlers, forcibly displaced from their homesteads due to ethnic reasons. Ingrian Finns were one of these “Punished People”. Thousands of them were deported to Yakutia, many to work at the freezing shores of the Arctic Sea. Bykovsky, Russia. Teksti/Text: Lea Pakkanen

Lucia, 5, seisoo katottomassa huoneessa kotonaan Maputossa Mosambikissa. Äiti Isabel on työskennellyt kodinhoitajana koko Lucian lapsuuden. Isabel joutuu jättämään lapsensa yksin kotiin lähtiessään töihin toiseen kotitalouteen. Ollessaan töissä, Lucia joutui 4-vuotiaana tuntemattoman miehen väkivallan uhriksi. Tekijää ei ikinä saatu kiinni. // Lucia, 5, stands in her roofless room in Maputo, Mozambique. Lucia’s mother Isabel has been working as a domestic worker throughout Lucia's childhood. Isabel has to leave her children alone at home while working in another household. While Isabel was at work, Lucia became a victim of violence by an unknown man at the age of 4. The perpetrator was never captured.

Renee Bergström, 73, lausuu ruokarukousta miehensä Genen kanssa heidän olohuoneessaan Minnesotassa, Yhdysvalloissa. Reneen sukuelimet silvottiin hänen ollessaan 3-vuotias. Hänen luterilainen äitinsä vei hänet Seventh Day Adventist -herätysliikkeen klinikalle terveystarkastukseen, jossa lääkäri ehdotti nopeaa ja tehokasta leikkausta myöhemmän masturboinnin ehkäisemiselle. Renee avautui tarinastaan vasta äitinsä kuoltua ja haluaa tuoda julkiseen keskusteluun valkoisten kristittyjen yhteisöissä tehdyt tyttöjen ympärileikkaukset, jotka ovat säilyneet suurena tabuna länsimaissa. // Renee Bergström, 73, in prayer with her husband Gene in their living room in Minnesota, USA. Renee went through female genital mutilation when she was 3 years old. Her Lutheran mother took her to the Seventh Day Adventist Clinic for a health check, where the doctor suggested a quick and effective cut to prevent subsequent masturbation. Renee opened her story only after her mother died and wants to bring the female circumcision practiced by white Christians into public debate, which has remained a great taboo in Western countries.

Thums katsoo kodinsa edessä olevan verkon läpi pihamaalle Botswanan maaseudulla. Thums asuu pienessä yhteisössä, jonka asukkaat työskentelevät Wildness Safaris -yritykselle, joka tarjoaa villieläinsafareita turisteille, sekä tukee salametsästyksen ehkäisemisestä Botswanassa. King's Pool, Botswana. // Thums looks out to her backyard through a window net in the rural area of Botswana. Thums lives in the community designed for the workers of Wilderness Safaris, who offers wildlife tours to foreigners and fights poaching in Botswana. King's Pool, Botswana.

Ari Toivainen istuu pysyvässä asunnossan Pelastusarmeijan ylläpitämässä asumispalveluyksikössä Helsingin Kalliossa. Ari joutui rikoskierteeseen nuorena ja joutui vankilasta tultuaan kodittomaksi. Ari tuntee asumispalveluyksikössä olonsa tuetuksi ja turvalliseksi. Helsinki. // Ari Toivainen sits in his home in a Salvation Army’s housing service unit in Helsinki. Ari got involved with crime at early age and became homeless after being in prison. Ari feels his life in the housing service as safe and supported. Helsinki, Finland.

Arktisella meri-alueella elävät ovat eristyksissä suurimman osan vuotta ankarien talvien takia. Jakutian pohjoisten kylien asukkaat matkustavat kesän päätteeksi pääkaupunki Jakutskista kotiin lautalla Lena-jokea pitkin. Viiden päivän pituisella lauttamatkalla kotiin kuljetetaan kaikki mitä tarvitaan kahdeksan kuukauden pituisesta talvesta selviytymiseksi: esimerkiksi kaalia, viiniä ja talvivaatteita. Lautan viimeinen matka oli syyskuussa, sitten joki jäätyi. Seuraavan kerran laiva voi kulkea joella kesäkuussa. Talvella kuorma-autot kuljettavat kyläläisille ruokaa ja tarvikkeita jäälle tehdyllä tiellä, jos sää sallii. Tiksi, Venäjä. // The Arctic Sea region is isolated most of the year due to its’ heavy winter and frozen conditions. The Yakuts have taken a five days long boat ride on Lena river with all the living supplies and food like cabbages for surviving the eight months long winter. The boat made its’ last journey in September before the river freezes over. Next time the river is again navigable in June. During winter trucks carry food and supplies to the villagers by a road made on the ice when the weather permits it. Tiksi, Russia. Teksti/Text: Lea Pakkanen

Marcelo, 58, painaa Karlan vatsaa yrittäen löytää syyn hänen vatsakivuilleen. Marcelo on toiminut kansanparantajana 40 vuotta ja hoitanut ayahuasca-kasvin avulla vuosikymmeniä sekä tavallisia sairauksia että addiktioita. Huumeriippuvaisuuden takia hoitoon hakeutuvat ovat pystyneet irtautumaan addiktiostaan poikkeuksellisen nopeassa ajassa. Nueva San Jose, Peru. // Marcelo, 58, presses Karla’s stomach trying to find the cause for her stomach pain. Marcelo has been a traditional healer for 40 years. With the help of the Ayahuasca plant, he has been serving common diseases and addictions for decades. Those seeking treatment for their drug habits have been able to break their addiction in an exceptionally fast time. Nueva San Jose, Peru.

Joaquin, 75, istuu pihallaan Nueva San Josen kylässä Perun Amazonilla. Shipibo-heimossa tehtiin tyttöjen ympärileikkauksia vielä Joaquinin elinaikana, 1950-luvulla. Latinaisessa Amerikassa tapahtuneesta silpomisperinteestä tiedetään vähän. “Näin leikkauksen omin silmin kolme kertaa kylässä pidettävissä juhlissa. Leikkauksesta kuitenkin luovuttiin kylään saapuneiden adventistien neuvoista, jotka sanoivat, että naisen tulisi olla kokonainen.” Nueva San Jose, Peru. // Joaquin, 75, is sitting in his yard in the village of Nueva San Jose, on Peruvian Amazon. In the Shipibo tribe, girls were circumcised until the late 1950s. There is only a little research done about the female genital mutilation tradition in Latin America. “I saw the surgery with my own eyes three times in the village. The surgery, however, was abandoned because of the advice from the Adventists who came to the village, saying that the woman should be left full.” Nueva San Jose, Peru.

Dunyasha, 7, on tullut kotiin koulunsa "Kultainen syksy"-juhlasta. Hänen koulunsa on rakennettu Stalinin pakotettujen siirtolaisten ja työleirien muistomerkin viereen muistuttamaan Siperian historiasta, ja Dunyashan isoisä Vasily Burtsev osallistuu näiden muistojen ylläpitämiseen kotimuseossaan. Bykovsky, Venäjä. // Dunyasha, seven years old, has come home from a school celebration called "Golden Autumn”. Her school was built next to the memorial of the victims of Stalin's forced relocations and labor camps to remind the children of the Siberia's history. Dunyasha’s grandfather Vasily Burtsev makes his part of keeping these memories in his home museum. Bykovsky, Russia.

Santa Catarina Minas -tislaamon työntekijät hakkaavat haketta agave-sydänten päälle yrittäen saada palavan keon mahdollisimman tiiviiksi. Arallaksen perhe on tehnyt meksikolaista agave-nektarista keitettyä viinaa, mezcalia, vuosikymmeniä. Taito kulkee isältä pojalle. Mezcal tehdään enimmäkseen pienissä perhetislaamoissa massatuotannon sijaan. Santa Catarina Minas, Oaxaca, Meksiko. // Santa Catarina Minas distillery’s workers are packing the agave hearts tight over a fire in the ground. The family of Arallanes has been making Mexican agave liquor, mezcal, for decades. The tradition continues from father to son. Mezcal is still produced by small family distallaries instead of mass production. Santa Catarina Minas, Oaxaca, Mexico

« Takaisin edelliselle sivulle