Reportaasi 2018

Reportaasi 2018
Reportage 2018

Touko Hujanen

www.toukohujanen.com

”Sarjan vahvuus on hienovaraisessa tarinankerronnassa. Kokonaisuus on osuva provokaatio yhteiskuntaan, jossa elämme. Kuvasarja herättelee katsojan pohtimaan omaa suhdetta luontoon ja kuluttamiseen. Tarvitsemmeko kaikkea materiaa ja turhuutta ympärillemme?”

"Metsäperhe". Lasse Nordlund (s. 1965) on Suomessa tiettävästi tällä hetkellä ainut ihminen, jolla on pitkäjänteistä kokemusta täysin omavaraisesta elämästä. Nordlund eli Pohjois-Karjalassa metsässä yli 20 vuotta omavaraisesti. Nyt Lasse ja hänen kumppaninsa Maria Dorff asuvat Valtimolla kahden lapsen kanssa. Pariskunnasta on viime vuosina tullut niin sanotun "jälkifossiilisen" liikkeen keskeisiä vaikuttajia Suomessa. Lasse ja Maria ovat perustamassa Suomen ensimmäistä ja maailmassakin ainutlaatuista omavaraopistoa, joka aloittaa vuonna 2020. / "Forest family". Lasse Nordlund (s.1965) is the only person in Finland known to have lived self- sustained for decades. Nordlund has been living in the forest of North Karelia since the beginning of 1990 ́s. Now Lasse and his partner Maria Dorff share a home with their two children. The couple has in recent years become key figures in the Finnish "post-fossil" movement. Lasse and Maria are establishing a school for self-sufficiency, first of its kind in the world. Valtimo, Finland.

Perheen kotikylän Valtimon talvipakkaset ovat kovia. Silloin ulkohuussia käytetään vähemmän. 5-vuotias Justus, käy iltapesulla kammarissa. Vessapaperina käytetään rahkasammalta. // The family ́s hometown is in Valtimo where the winters are cold. During winter the outhouse is used less. The five-year-old son Justus, takes the evening wash in the livingroom. Sphagnum moss is used as toilet paper. Valtimo, Finland. 6.2.2018.

Nordlund on kirjoittanut kirjan Elämämme perusteista (2008), jossa hän hahmottelee omaehtoisen elämän reunaehtoja. Teksti sisältää laskelman yhden ihmisen omavaraiselämään tarvittavasta maapinta-alasta: jos ravinnonhankintaa tuetaan marjastuksella ja sienestyksellä, Pohjois-Karjalan seuduilla neljä aaria riittää aikuisen vuotuisesti syömän ruoan viljelyyn. // Nordlund has written a book Elämämme perusteista (2008), “The foundations of our life”, where he outlines the boundary conditions for self-sufficient life. The text includes a calculation for the amount of land needed for one person to survive self-sufficiently: If the food supply is supported with berry and mushroom picking, four ares of land is enough to support an adults need for food in North Karelia region. Valtimo, Finland. 7.2.2018.

Keväällä kylvetään perunat ja lantut. Lanttu on perheelle olennainen ravinnonlähde. Lasse on syönyt yli 20 vuotta saman aamiaisen, jota hän sanoo “lanttuaamiaiseksi”. Lasse ja Maria ovat tehneet myös suuren osan vaatteista ja työkaluista itse. // The potatoes and swede are planted in the spring. Swede is an important source of food for the family. Lasse has eaten the same breakfast for over twenty years, he calls it “swede breakfast”. Lasse and Maria have also made most of their tools and clothes themselves. Valtimo, Finland. 24.5.2018.

Omavaraopistoa rakennetaan talkoovoimin. Puut kaadetaan juurineen, jotta juuria ei tarvitse erikseen irrottaa maasta. Kaikessa toiminnassaan Lasse ja Maria miettivät työn ja energiankulutuksen optimointia. // The school for self-sufficiency is being built by volunteers. The trees are taken down with their roots to save energy. In all their work Lasse and Maria consider work and energy efficiency. Valtimo, Finland. 17.7.2018.

Heinäkuu 2018 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kuumin kuukausi. Ennätyskesän jälkeen julkaistu IPCC:n ilmastoraportti herätti kansainvälisen yhteisön reagoimaan ilmastonmuutokseen. Energiapolitiikka, ruuan ja hyödykkeiden tuotanto sekä kasvutalouden kritiikki ovat kaikki erittäin akuutteja teemoja ja liittyvät suoraan Nordlundin ja Dorfin elämäntapakokeiluun ja omavaraopiston perustamiseen. // July 2018 was the warmest month in recorded history. After the hot summer the IPCC published their report on the impacts of global warming which woke up the international community. Energy politics, food and merchandise production and critique of growth economy are all acute themes and directly connected to the lifestyle experiment of Nordlund and Dorff and the founding of the self-sufficiency school. Valtimo, Finland. 15.7.2018.

Lasse rakentaa käsin hirsitaloa, josta tulee lähiaikoina perheen uusi koti. Talon päätyyn tulee aurinkopaneelit. Lasse haluaa valmistaa mahdollisimman monet käyttämistään esineistä itse. Jälkifossiilinen liike ei keskity pelkästään vallitsevan elämäntavan kritiikkiin vaan pyrkii kokeilemaan ja tarkastelemaan vaihtoehtoisia toimintamalleja ja keräämään tietotaitoa elämästä ilman fossiilisia polttoaineita. // Lasse has been building a house by hand which will soon become the family ́s new home. The house has solar panels. Lasse is interested in producing most of his possessions by himself. The post-fossil movement doesn ́t only concentrate on the critique of modern society but seeks to experiment and explore alternative operating models and collects knowhow of life without fossil energy. Valtimo, Finland.

Muutaman kilometrin päässä perheen kodista on lampi, jolla Maria ja Justus käyvät kesäisin uimassa ja pesulla. // Few kilometers from the family ́s home there is a pond where Maria and Justus go for a swim and a wash. Valtimo, Finland. 17.7.2018.

Omavaraopiston päärakennukseen tulevat hirret uusiokäytetään puretusta rakennuksesta. Hirret saapuvat viideltä aamulla ja Lasse purkaa lastin talkoolaisten kanssa. // Wood for the self-sufficiency school ́s main building comes from a demolished timber house. The wood arrives at night and Lasse collects the load with volunteers. Valtimo, Finland. 16.7.2018.

Talkoolaisten lapset katsovat puunkaatoa. Lassen ja Marian toinen lapsi, 11-vuotias Aamu (kuvassa oikealla) käy koulua Valtimon kylällä mutta sanoo, että ei halua aikuisena muuttaa kaupunkiin vaan elää kuten vanhempansa. // Children of the volunteers observe forest work. Eleven-year-old Aamu, older child of Lasse and Maria, goes to school in Valtimo but she says she doesn't want to move the city as an adult but wants to live like her parents. Valtimo, Finland. 7.10.2018.

« Takaisin edelliselle sivulle