Reportaasi 2018 Kunniamaininta

Reportaasi 2018 Kunniamaininta
Reportage 2018 Honorable Mention

Meeri Koutaniemi

www.meerikoutaniemi.com

”Yksittäiset kuvat ovat kansainvälistä tasoa. Hyvin löydetty tarina. Kuvaaja on journalisti, joka tekee työtään sekä kuunnellen ja nähden vahvasti.”

Työryhmä/Workgroup: Valokuvaaja/Photographer: Meeri Koutaniemi Toimittaja/Writer: Lea Pakkanen Siperian kaupunki Tiksi sijaitsee Jäämeren rannalla koillis-Venäjällä Jakutiana tunnetussa Sahan tasavallassa, alueella, jota kutsutaan Laptevin mereksi. Tiksi oli suunniteltu edistämään Neuvostoliiton arktisten alueiden taloutta. Neuvostoaikana kaupungissa oli Neuvostoliiton tukemaa teollisuutta ja myös armeijan tukikohta. Neuvostoliiton romahdettua alueen teollisuus ja armeijan tukikohta ovat kuihtuneet ja Tiksin asukasmäärä on kääntynyt nopeaan laskuun. Monet sen rakennuksista on hylätty. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen kaupungin väkiluku on pudonnut 30 000 asukkaasta nykyiseen 4500:een. Tiksi, Venäjä. // Siberian town of Tiksi is located on the Eastern coastline of the Arctic Sea, in Sakha Republic (Yakutia), in an area called the Laptev Sea. During the Soviet era, Tiksi grew during different construction projects subsidized by the Soviet Union. Since the collapse of the USSR, state-supported industries have been closed, and Tiksi has faced a rapid decline in population. Many of its buildings have been abandoned. Tiksi, Russia.

Työryhmä/Workgroup: Valokuvaaja/Photographer: Meeri Koutaniemi Toimittaja/Writer: Lea Pakkanen The Soviets deported thousands of people to Tiksi. Thousands of Ingrian Finns, Lithuanians and also Yakutians from the Central Yakutian Churaptan District arrived in Tiksi and to the nearby villages. After the the deportation period ended, return to the home areas was near impossible for many, and many ended up staying in Yakutia. Most of the people in Tiksi are ethnically Yakuts. Transportation has been organized on the coastline of the Arctic Sea on the way to neighboring villages. Tiksi, Russia.

Työryhmä/Workgroup: Valokuvaaja/Photographer: Meeri Koutaniemi Toimittaja/Writer: Lea Pakkanen Jatkosodan aikana 1942-1943 Stalinin Siperian työleireille lähetettiin tuhansia inkerinsuomalaisia, arviot vaihtelevat yhdeksästä kolmeenkymmeneen tuhanteen. Heidät pakattiin junien karjavaunuihin ja kuljetettiin yli 9000 kilometrin päähän Siperian jäätävään talveen, missä heidät määrättiin turvallisuuspoliisi NKVD:n valvomina ankaraan pakkotyöhön. Tiksiin joutuneet laitettiin kalastamaan kalastuskolhoosi Kommunismiin. Aino Kärsä on syntynyt ankarissa olosuhteissa Tiksin lähellä Tit Aryn saarella, jonne hänen inkerinsuomalaiset vanhempansa oli karkotettu. Saarella asuneet ovat kertoneet asuneensa hiekkaan kaivetuissa kuopissa, sillä taloja ei ollut. Nyt Tiksin vanhainkodissa asuva Kärsä on viimeinen inkerinsuomalainen, joka jäi Tiksin alueelle, sillä hän ei osaa enää suomea, eikä kunnolla venäjää, vaan puhuu parhaiten jakutiaa. Tiksi, Venäjä. // During the Second World War, in 1942-1943, 20 to 30 000 Ingrian Finns were sent to the Siberian working camps by Stalin. Ingrian Finns were one of the ethnic populations forcibly displaced during the Soviet era. They were uprooted from their villages and put in trains to travel more than 9000 kilometers only to arrive at a freezing winter of Siberia and became forced labor in ice fishing collective farms. Aino Kärsä’s parents were victims of Stalin’s brutality, and she is the last survivor of Ingrian Finns who decided to stay in Tiksi area. Tiksi, Russia.

Työryhmä/Workgroup: Valokuvaaja/Photographer: Meeri Koutaniemi Toimittaja/Writer: Lea Pakkanen Arktisella meri-alueella elävät ovat eristyksissä suurimman osan vuotta ankarien talvien takia. Jakutian pohjoisten kylien asukkaat matkustavat kesän päätteeksi pääkaupunki Jakutskista kotiin lautalla Lena-jokea pitkin. Viiden päivän pituisella lauttamatkalla kotiin kuljetetaan kaikki mitä tarvitaan kahdeksan kuukauden pituisesta talvesta selviytymiseksi: esimerkiksi kaalia, viiniä ja talvivaatteita. Lautan viimeinen matka oli syyskuussa, sitten joki jäätyi. Seuraavan kerran laiva voi kulkea joella kesäkuussa. Talvella kuorma-autot kuljettavat kyläläisille ruokaa ja tarvikkeita jäälle tehdyllä tiellä, jos sää sallii. Tiksi, Venäjä. // The Arctic Sea region is isolated most of the year due to its’ heavy winter and frozen conditions. The Yakuts have taken a five days long boat ride on Lena river with all the living supplies and food like cabbages for surviving the eight months long winter. The boat made its’ last journey in September before the river freezes over. Next time the river is again navigable in June. During winter trucks carry food and supplies to the villagers by a road made on the ice when the weather permits it. Tiksi, Russia.

Työryhmä/Workgroup: Valokuvaaja/Photographer: Meeri Koutaniemi Toimittaja/Writer: Lea Pakkanen Talvella Jäämerta peittää kaksi metriä paksu jääkerros. Jäidenlähdöt ja kelirikot ovat tuhonneet Tiksin lähellä Bykovsky Mysissä sijaitsevan karkotettujen hautausmaan, johon esimerkiksi inkerinsuomalaisia ja liettualaisia karkotettuja on haudattu. Ilmastonmuutos on nostanut merenpintaa ja nopeuttanut eroosiota entisestään. Tiksin pormestari Sergei Popov näyttää kuvaa muumiosta, joka huuhtoutui rannalle viikkoa aiemmin. Koska Jakutian maaperä on ikiroutaa, ruumis ja sen vaatteet ovat säilyneet vuosikymmeninä. Tiksi, Venäjä. // In the winter the Arctic Sea is covered by two meters thick ice. Thawing ice has gradually destroyed the graveyard of the forcibly displaced by causing landfalls. Climate change has caused the sea level to rise and speed up this erosion even further. The mayor of Tiksi is showing a picture of a mummy, which had washed ashore a week earlier. The corpse has remained in permafrost for decades. Tiksi, Russia.

Työryhmä/Workgroup: Valokuvaaja/Photographer: Meeri Koutaniemi Toimittaja/Writer: Lea Pakkanen Miehen jalka törröttää ulos ajopuiden alta karkotettujen hautausmaan vieressä. Huolimatta vuosikymmenistä, jotka ruumis on maannut maan alla, miehen kengät, sukat ja housut ovat edelleen ehjät ikiroudan takia. Karkottaminen oli Neuvostoliitossa yleinen rangaistus, kaikkiaan 1950-luvun puoliväliin mennessä karkotettiin yli 6 miljoonaa ihmistä. Heistä 2,7 miljoonaa oli niin sanottuihin “rangaistaviin kansoihin” kuuluvia erityissiirtolaisia, jotka karkotettiin kodeistaan etnisyytensä vuoksi. Inkerinsuomalaiset olivat yksi näistä "rangaistuista kansoista”. Tuhannet heistä karkotettiin Jakutiaan työskentelemään Jäämeren rannoille. Bykovsky, Venäjä. // A man’s body sticking out from the ground. Despite decades buried in the ground, the corpse’s shoes, socks, and trousers are still intact because of the permafrost. Over 6 million people were sent to exile during the Soviet era. 2,7 million of them were so-called special settlers, forcibly displaced from their homesteads due to ethnic reasons. Ingrian Finns were one of these “Punished People”. Thousands of them were deported to Yakutia, many to work at the freezing shores of the Arctic Sea. Bykovsky, Russia.

Työryhmä/Workgroup: Valokuvaaja/Photographer: Meeri Koutaniemi Toimittaja/Writer: Lea Pakkanen Vasili Burtšev istuu kotimuseonsa vieressä, jonka hän on rakentanut muistoksi Laptevin merellä työskennelleille karkotetuille. Burtšev on kerännyt tietoja kotikylässään Bykovskyssä päämajaansa pitäneessä kalastuskolhoosissa työskennelleistä karkotetuista ja säilyttää asiakirjoja muovitaskuissa kotimuseossaan, joka on omistettu heidän muistolleen. ”En ole historioitsija enkä opettaja, mutta minun sieluuni sattuu se, että nämä ihmiset palelivat, raatoivat ja kuolivat täällä, ja se vaipuu unohduksiin. Kun minun sukupolveni on kuollut, heitä ei muista enää kukaan,” Burtšev sanoo. Bykovsky, Venäjä. // Vasily Burtsev sits next to his home museum which he has built for the memory of the forcibly displaced people that were sent to forced labor in the Laptev Sea area in the Northern Yakutia. Vasili Burtsev has collected all the available data about the forcibly displaced individuals and keeps it in plastic envelopes in his home museum dedicated to their memory. // Bykovsky, Russia.

Työryhmä/Workgroup: Valokuvaaja/Photographer: Meeri Koutaniemi Toimittaja/Writer: Lea Pakkanen Bykovskyn karkotettujen hautausmaan kukkulalta on pudonnut alas arkku. Kukaan ei tiedä, kuinka monta inkerinsuomalaista ja liettualaista tänne on haudattu karkotettujen saapumisen jälkeen 1940-luvun alussa. Osa arkuista on hajonnut ja ruumiiden osat ovat levinneet ympäriinsä. Bykovsky, Venäjä. // A coffin has fallen down the hill on the collapsed graveyard of the special exiles used as forced labor in collective fishing factories during the Soviet era. No one knows how many Ingrian Finns and Lithuanians were buried here since their arrival in the 1940s. Some of the coffins have broken down, and the body pieces of the corpses have spread around the ground. Bykovsky, Russia.

Työryhmä/Workgroup: Valokuvaaja/Photographer: Meeri Koutaniemi Toimittaja/Writer: Lea Pakkanen Dunyasha, 7, on tullut kotiin koulunsa "Kultainen syksy"-juhlasta. Hänen koulunsa on rakennettu Stalinin pakotettujen siirtolaisten ja työleirien muistomerkin viereen muistuttamaan Siperian historiasta, ja Dunyashan isoisä Vasily Burtsev osallistuu näiden muistojen ylläpitämiseen kotimuseossaan. Bykovsky, Venäjä. // Dunyasha, seven years old, has come home from a school celebration called "Golden Autumn”. Her school was built next to the memorial of the victims of Stalin's forced relocations and labor camps to remind the children of the Siberia's history. Dunyasha’s grandfather Vasily Burtsev makes his part of keeping these memories in his home museum. Bykovsky, Russia.

Työryhmä/Workgroup: Valokuvaaja/Photographer: Meeri Koutaniemi Toimittaja/Writer: Lea Pakkanen Inkerinsuomalaiset saivat lähteä Tiksistä Stalinin kuoleman jälkeen. Useimmat heistä eivät kuitenkaan voineet palata koteihinsa. 1990-luvulla heille annettiin oikeus palata Suomeen, jossa suurin osa heistä asuu tänään. Inkerinsuomalaisten historia on pysynyt tuntemattomana useimmille suomalaisille ja venäläisille. Tiksi, Venäjä. // Ingrian Finns were allowed to leave Tiksi after Stalin died. However, most of them were not able to return to their homes. During the 1990s they were granted a right of return to Finland where most of them today live. The history of Ingrian Finns has remained unknown to most of the Finnish and Russian people. Tiksi, Russia.

« Takaisin edelliselle sivulle