Uutiskuva 2021, Antti Yrjönen

KUVAJOURNALISMI 2022 -kilpailu
FINNISH PRESS PHOTOS 2022

Kuvajournalismikilpailu juhlistaa journalistista ja dokumentaarista kuvaa – liikkuvaa kuvaa unohtamatta

Suomen vanhin ja ainoa kuvajournalismin ja dokumentaarisen kuvan kilpailu kokoaa yhteen vuoden parhaimmat kuvat: tärkeimmät ja merkityksellisimmät uutistapahtumat sekä dokumentaarisen kerronnan kirkkaimmat helmet. Lisäksi kilpailun sato esittelee suomalaisen kuvajournalistien ja dokumentaristien kuvan koko kirjoa. Aiemmin Vuoden Lehtikuvat -nimellä tunnetua kilpailua on järjestetty vuodesta 1962 ja sen järjestää Suomen Kuvajournalistit ry. Kilpailun osallistumisaika on 2.–15.1.2023.

Kilpailun osallistumisohjeet löydät täältä.

Yhteistyökumppanit mahdollistavat Kuvajournalismikilpailun

Kuvajournalismi 2022 -kilpailun pääyhteistyökumppani on Canon Oy. Kilpailun palkinnot rahoitetaan Kopiosto ry:n valokopiointikorvauksilla ja ne maksetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta. Uusi kuvajournalisti -sarjan palkitsee Patricia Seppälän säätiö.
Lisäksi kilpailua ovat tukemassa Helsingin Sanomat ja Trainer’s House.

Voittajat palkitaan rahapalkinnoin

Kilpailussa jaetaan rahapalkinnot sarjojen voittajille Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta. Kuvajournalisti 2022 palkitaan 5000 euron palkinnolla. Vuoden lehtikuva -, Uutiskuva-, Henkilökuva-, Urheilukuva-, Reportaasi-, Kuvaessee- ja Video-sarjojen voittajat palkitaan 1500 euron palkinnolla. Lisäksi Yleisön suosikki -sarjan voittaja saa 1500 euron palkinnon. Uusi kuvajournalisti -sarjan voittajan palkitsee 2000 euron palkinnolla Patricia Seppälän Säätiö.

Kuvajournalismikilpailun voittajat esillä huhtikuussa 2023

Kilpailun voittajat julkistetaan Sanomatalon Mediatorilla, Helsingissä, perjantaina 31.3.2023. Kaikki voittajakuvat ja kilpailun satoa on esillä mediatorilla huhtikuun loppuun saakka.

Kuvajournalismikilpailun tuomareiksi kutsutaan kuvajournalismin ja dokumentaarisen kuvan arvostettuja ammattilaisia. Vuoden 2022 kilpailun tuomareina toimivat visuaalinen journalisti ja graafinen suunnittelija  Lasse Rantanen, dokumenttielokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Kati Juurus sekä saksalainen kuvatoimittaja ja DIE ZEITT -lehden apulaiskuvapäällikkö Lara Huck.

~

Finnish Press Photos 2022 -competition

Finnish Press Photos 2022 celebrates photojournalism and documentary photography – including moving images.

Finland’s most prestigious photojournalism and documentary photography competition highlights the best photographs of the most important news events of the year. The participants will represent the entire spectrum of Finnish photojournalism and documentary photography. Finnish Press Photos 2022 is organised by the Finnish Association of Photojournalists.

The Competition is made possible thanks to our sponsors

Canon is the main partner of the Finnish Press Photos 2022. Competition prizes are paid from the Photojournalist Fund of The Foundation to Promote Journalistic Culture JOKES that is funded by copyright fees collected by the copyright organisation Kopiosto. Patricia Seppälä Foundation awards the prize in the New Photojournalist category. The competition is also supported by  Helsingin Sanomat and Trainer’s House.

Competition categories and prizes

Cash prizes will be awarded to the winners by the Photojournalist Fund of The Foundation to Promote Journalistic Culture Jokes.

The Photojournalist 2022 will be awarded a prize of 5,000 euros. The winners of the Press Photo of the Year, News, Portrait, Sports, Reportage, Essay and Video categories will be awarded a prize of 1,500 euros each. The Audience Favourite will receive a prize of 1,500 euros. The winner of the New Photojournalist category will be awarded a prize of 2,000 euros by the Patricia Seppälä Foundation.

The winners of the Finnish Press Photos 2022 will be selected by an independent jury

A group of distinguished professionals in photojournalism and documentary photography are invited to judge the competition. The judges of the Finnish Press Photos 2022 are a visual journalist Lasse Rantanen, writer and documentary director Kati Juurus and a German photo editor and a Deputy Director of Photography  Lara Huck. The jury varies each year.

The winning photographs and a selection of other participants will be on display at the Sanomatalo Media from March 31st until the end of April.

 

 

Kilpailusarjat
Competition Series

Sarjoihin lähetetyt kuvat ja videot voivat olla julkaistuja tai julkaisemattomia. Kilpailun osallistumisaika on 2.- 15.1.2023.

YLEISTÄ KAIKKIEN SARJOJEN KUVIEN FILE INFON TÄYTTÄMISESTÄ: 

Jokaisen kuvan yhteyteen (file info) tulee kirjoittaa tarkasti ja tiiviisti, mitä kussakin kuvassa tapahtuu.  Tämä on tehtävä huolellisesti, sillä kuvat sidotaan kontekstiin tekstien avulla. Vastaa vähintään peruskysymyksiin; mitä, missä, milloin. Mediaa, jolle kuva on tehty, ei tarvitse mainita. Laadi kuvatekstit sekä englanniksi että suomeksi. Osa kilpailun tuomaristosta on englanninkielistä, joten tekstin kääntämättä jättäminen voi johtaa kuvan hylkäämiseen kilpailusta. 

Reportaasi 2022 ja Essee 2022-sarjat: Kirjoita ensimmäisen kuvan file infoon myös lyhyt yleisesittely sarjasta, mistä sarja kertoo.

Kuvajournalisti 2022
Photojournalist 2022

KUVAJOURNALISTI 2022

Kuvajournalisti 2022 -sarjassa palkitaan tasokasta journalistista tai dokumentaarista työtä tehnyt kuvaaja. Palkitulla tulee olla vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito. Kuvajournalisti 2022 -sarjaan voi osallistua yhdellä, 5–10 kuvan sarjalla, joka esittelee kattavasti kuvaajan journalistista tai dokumentaarista työtä vuoden 2022 ajalta. Sarja voi koostua itsenäisistä kuvista tai siinä voi olla useamman kuvan otteita laajemmista kokonaisuuksista. Kuvajournalisti 2022 -sarjan kuvissa voi olla samoja kuvia kuin kilpailun muissa sarjoissa. Runsasta toistoa sarjojen kesken tulee kuitenkin välttää. Kuvajournalisti 2022 -sarjan kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.–31.12.2022.

Tästä sarjasta valitaan myös ehdokkaat Yleisön suosikki 2022 -palkinnon saajaksi.

Vuoden lehtikuva 2022
Pressphoto of the year 2022

Sarjassa palkitaan vuoden 2022 paras journalistinen valokuva. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) yksittäisellä kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2022–31.12.2022. Tuomaristo voi nostaa Vuoden lehtikuvaksi yksittäisen otoksen myös kilpailun muista sarjoista. 

Reportaasi 2022
Reportage 2022

Reportaasi 2022 -sarjassa palkitaan visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kuvasarja, joka kertoo ajankohtaisesta tai arkipäiväisestä aiheesta tai ilmiöstä. Sarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2), lukumäärältään 5–10 kuvan kokonaisuudella. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2022–31.12.2022. Reportaasi 2022 -sarjaan voi osallistua myös työparina. Sarjassa tulee olla kummankin osallistujan kuvaamia kuvia.

Kuvaessee 2022
Photo Essay 2022

Vapaamuotoinen, yhtä teemaa käsittelevä journalistinen tai dokumentaarinen kuvasarja, jossa kuvaajan ilmaisutavalla on merkittävä rooli. Sarja on tarkoitettu erityisesti kuvaajien omille projekteille. 

Sarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2), lukumäärältään 5–10 kuvan kokonaisuudella. Kuvat voivat olla otettu milloin vain, kuitenkin niin, että vähintään kolme sarjan kuvista tulee olla otettu vuonna 2022. Kuvaessee 2022 -sarjaan voi osallistua myös työparina. Sarjassa tulee olla kummankin osallistujan kuvaamia kuvia. 

Uutiskuva 2022
News Photo 2022

Yksittäinen kuva uutiskynnyksen ylittävästä tapahtumasta.

Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2022–31.12.2022. 

Henkilökuva 2022
Portrait 2022

Vahva, henkilöstä tai henkilöistä kertova yksittäinen kuva. Se voi olla joko ohjattu henkilökuva tai tilannekuva. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2022–31.12.2022.

Urheilukuva 2022
Sports Photo 2022

Yksittäinen kuva yksilö- tai joukkueurheilusta. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2022–31.12.2022. 

Video 2022
Video 2022

Video 2022 -sarjassa palkitaan journalistinen tai dokumentaarinen lyhytvideo. 

Videosarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2) eri kokonaisuudella, joilla ei ole aiemmin osallistunut Vuoden lehtikuvat/Kuvajournalismi -kilpailun Multimedia tai Video -sarjoihin.  Videon ensiesittämis- ja/tai valmistumisvuoden tulee olla 2022. Muuta rajoitetta kuvan, äänen tai muiden elementtien taltioimisajankohdalle ei ole. Kestoltaan videon tulee olla alle 15 minuuttia. Video 2022 -sarjaan voi osallistua myös ryhmätyönä.

Uusi kuvajournalisti 2022
New Photojournalist 2022

Sarjassa palkitaan uusi kuvajournalisti, jolla on vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito. Sarjaan osallistuja ei ole saanut menestyä koti- tai ulkomaisissa ammattilaisten kuvajournalismikilpailuissa. 

Uusi kuvajournalisti 2022 -sarjaan osallistutaan yhdellä, 5–10 kuvan kuvasarjalla, joka esittelee kuvaajan journalistista tai dokumentaarista työtä. Kuvasarja voi joko sisältää otteita laajemmista kokonaisuuksista, kuten reportaasi, henkilökuva ja essee tai se voi olla kokonaan oma, visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kokonaisuutensa. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2022–31.12.2022.

Yleisön suosikki 2022
People’s Choice 2022

Yleisön suosikki 2022 on yleisöäänestyssarja. Tuomaristo nimeää Yleisön suosikki –sarjan ehdokkaat Kuvajournalisti 2022 –sarjaan osallistuneista. Äänestysaika on 20.2–5.3.2023.

Palkinnot

Voittajille maksetaan rahapalkinnot Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta ja ne rahoitetaan Kopiosto ry:n valokopiointikorvauksilla. Uusi kuvajournalisti 2022 -voittajan palkitsee Patricia Seppälän säätiö. Voittajien pankkiyhteydet kerätään erikseen. 

 

Kuvajournalisti 2022: 5000€ 

Vuoden lehtikuva 2022: 1500€ 

Reportaasi 2022: 1500€ 

Uutiskuva 2022: 1500€ 

Henkilökuva 2022: 1500€ 

Urheilukuva 2022: 1500€ 

Essee 2022: 1500€ 

Video 2022: 1500€ 

Uusi kuvajournalisti 2022:  2000€

Yleisön suosikki 2022: 1500€ 

 

Kiitämme
Thank you

Kilpailun pääyhteistyökumppani:

Muut yhteistyökumppanit: