Reportaasi 2019, Kalle Koponen

KUVAJOURNALISMI 2020 -kilpailu
FINNISH PRESS PHOTOS 2020

Kuvajournalismikilpailu juhlistaa journalistista ja dokumentaarista kuvaa – liikkuvaa kuvaa unohtamatta

Suomen vanhin ja ainoa kuvajournalismin ja dokumentaarisen kuvan kilpailu kokoaa yhteen vuoden parhaimmat kuvat: tärkeimmät ja merkityksellisimmät uutistapahtumat sekä dokumentaarisen kerronnan kirkkaimmat helmet. Lisäksi kilpailun sato esittelee suomalaisen kuvajournalistien ja dokumentaristien kuvan koko kirjoa. Aiemmin Vuoden Lehtikuvat -nimellä tunnetun kilpailun järjestää Suomen Kuvajournalistit ry. Kilpailun osallistumisaika on 4.–17.1.2021.

Yhteistyökumppanit mahdollistavat Kuvajournalismikilpailun

Kuvajournalismi 2020 -kilpailun pääyhteistyökumppani on Canon Oy. Kilpailun palkinnot rahoitetaan Kopiosto ry:n valokopiointikorvauksilla ja ne maksetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön Lehtikuvaajarahastosta. Uusi kuvajournalisti -sarjan palkitsee Patricia Seppälän säätiö.
Lisäksi kilpailua ovat tukemassa Helsingin kaupunki, Oodi, Trainer’s House, Fimeko, Studiovarustamo, Rajala, Glad media, Rajala ja Kamera-lehti.

Voittajat palkitaan rahapalkinnoin

Kilpailussa jaetaan rahapalkinnot sarjojen voittajille Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta. Kuvajournalisti 2020 palkitaan 2000 euron palkinnolla. Vuoden lehtikuva -, Uutiskuva-, Henkilökuva-, Urheilukuva-, Reportaasi-, Kuvaessee- ja Video-sarjojen voittajat palkitaan 1000 euron palkinnolla. Lisäksi Yleisön suosikki -sarjan voittaja saa 1000 euron palkinnon. Uusi kuvajournalisti -sarjan voittajan palkitsee 2000 euron palkinnolla Patricia Seppälän Säätiö. Palkinnot ovat verovapaita.

Kuvajournalismikilpailun voittajat esillä huhtikuussa 2021

Kilpailun voittajat julkistetaan Keskustakirjasto Oodissa, Helsingissä 1.4.2021. Kaikki voittajakuvat ja kilpailun satoa on esillä Oodin aulassa 21.4.2021 saakka.

~

Finnish Press Photos 2020 -competition

Finnish Press Photos 2020 celebrates photojournalism and documentary photography – including moving images.

Finland’s most prestigious photojournalism and documentary photography competition highlights the best photographs of the most important news events of the year. The participants will represent the entire spectrum of Finnish photojournalism and documentary photography. Finnish Press Photos 2020 is organised by the Finnish Association of Photojournalists.

The Competition is made possible thanks to our sponsors

Canon is the main partner of the Finnish Press Photos 2020. Competition prizes are paid from the Photojournalist Fund of The Foundation to Promote Journalistic Culture JOKES that is funded by copyright fees collected by the copyright organisation Kopiosto. Patricia Seppälä Foundation awards the prize in the New Photojournalist category. The competition is also supported by Helsingin Sanomat, the City of Helsinki, Glad media, Trainer’s House, Fimeko, Studiovarustamo and Kamera magazine.

Competition categories and prizes

Cash prizes will be awarded to the winners by the Photojournalist Fund of The Foundation to Promote Journalistic Culture Jokes.

The Photojournalist 2020 will be awarded a prize of 2,000 euros. The winners of the Press Photo of the Year, News, Portrait, Sports, Reportage, Essay and Video categories will be awarded a prize of 1,000 euros each. The Audience Favourite will receive a prize of 1,000 euros. The winner of the New Photojournalist category will be awarded a prize of 2,000 euros by the Patricia Seppälä Foundation. All prizes are tax free.

The winners of the Finnish Press Photos 2020 will be selected by an independent jury

A group of distinguished professionals in photojournalism and documentary photography are invited to judge the competition. The judges of the Finnish Press Photos 2020 are Lithuanian photojournalist Jonas Staselis, photojournalist and photographic researcher, curator Riitta Raatikainen and screenwriter Aino Suni. The jury varies each year.

The winning photographs and a selection of other participants will be on display at the Helsinki Central Library Oodi from April 1st to April 21st 2021.

 

Kilpailusarjat
Competition Series

Sarjoihin lähetetyt kuvat ja videot voivat olla julkaistuja tai julkaisemattomia. Kilpailun osallistumisaika on 4.–17.1.2021.

Kuvajournalisti 2020
Photo Journalist 2020

Kuvajournalisti 2020 -sarjassa palkitaan tasokasta journalistista tai dokumentaarista työtä tehnyt kuvaaja. Palkitulla tulee olla vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito. Kuvajournalisti 2020 -sarjaan voi osallistua yhdellä, enintään 10 kuvan sarjalla, joka esittelee kattavasti kuvaajan journalistista tai dokumentaarista työtä vuoden 2020 ajalta. Sarja voi koostua itsenäisistä kuvista tai siinä voi olla useamman kuvan otteita laajemmista kokonaisuuksista. Kuvajournalisti 2020 -sarjan kuvissa voi olla samoja kuvia kuin kilpailun muissa sarjoissa. Runsasta toistoa sarjojen kesken tulee kuitenkin välttää. Kuvajournalisti 2020 -sarjan kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.-31.12.2020.

Vuoden lehtikuva 2020
Pressphoto of the year 2020

Sarjassa palkitaan vuoden 2020 paras journalistinen valokuva. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) yksittäisellä kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020– 31.12.2020. Tuomaristo voi nostaa Vuoden lehtikuvaksi yksittäisen otoksen myös kilpailun muista sarjoista.

Reportaasi 2020
Reportage 2020

Reportaasi 2020 -sarjassa palkitaan visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kuvasarja, joka kertoo ajankohtaisesta tai arkipäiväisestä aiheesta tai ilmiöstä. Sarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2), lukumäärältään enintään kymmenen (10) kuvan kokonaisuudella. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020-31.12.2020.

Kuvaessee 2020
Photo Essay 2020

Avoin sarja.

Vapaamuotoinen, yhtä teemaa käsittelevä journalistinen tai dokumentaarinen kuvasarja, jossa kuvaajan ilmaisutavalla on merkittävä rooli. Sarja on tarkoitettu erityisesti kuvaajien omille projekteille.

Sarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2), lukumäärältään enintään kymmenen (10) kuvan kokonaisuudella. Kuvien tulee olla otettu KOLMEN viime vuoden aikana, eli 1.1.2018–31.12.2020 välisenä aikana. Sarjassa vähintään kolme kuvista tulee olla otettu 2020 aikana.

Uutiskuva 2020
News Photo 2020

Avoin sarja.

Yksittäinen kuva uutiskynnyksen ylittäneestä tapahtumasta. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020.

Henkilökuva 2020
Portrait 2020

Avoin sarja.

Vahva henkilöstä tai henkilöistä kertova yksittäinen kuva. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020.

Urheilukuva 2020
Sports Photo 2020

Yksittäinen kuva yksilö- tai joukkueurheilusta. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020.

Video 2020
Video 2020

Avoin sarja.

Video 2020 -sarjassa palkitaan journalistinen tai dokumentaarinen video. Video 2020 -sarjaan voivat osallistua myös yhdistykseen kuulumattomat henkilöt maksamalla osallistumismaksun 75€/video (sis.alv.). Yhdistyksen jäsenten ei tarvitse maksaa erillistä osallistumismaksua osallistuakseen sarjaan.

Videosarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2) eri kokonaisuudella, joilla ei ole aiemmin osallistuttu Vuoden lehtikuvat/Kuvajournalismi -kilpailun Multimedia/Video -sarjoihin.

Videon ensiesitys- ja/tai valmistumisvuoden tulee olla 2020. Muuta rajoitetta kuvan, äänen tai muiden elementtien taltioimisajankohdalle ei ole. Kestoltaan videon tulee olla alle 15 minuuttia.

Uusi kuvajournalisti 2020
New Photo Journalist 2020

Avoin sarja.

Sarjassa palkitaan uusi kuvajournalisti, jolla on vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito. Sarjaan osallistuja ei ole aiemmin saanut olla palkittuna koti- tai ulkomaisissa ammattivalokuvaajien kuvajournalismikilpailuissa.

Uusi kuvajournalisti 2020 –sarjaan osallistutaan korkeintaan kymmenen (10) kuvan kuvasarjalla, joka esittelee kuvaajan journalistista tai dokumentaarista työtä. Kuvasarja voi joko sisältää useamman kuvan otteita laajemmista kokonaisuuksista, kuten reportaasi, henkilökuva ja essee tai se voi olla kokonaan oma, visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kokonaisuutensa. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020.

Uusi kuvajournalisti 2020 -sarjaan voivat osallistua myös yhdistykseen kuulumattomat henkilöt maksamalla osallistumismaksun 55€/sarja (sis.alv.). Yhdistyksen jäsenten ei tarvitse maksaa erillistä osallistumismaksua osallistuakseen sarjaan.

Yleisön suosikki 2020
People’s Choice 2020

Yleisön suosikki 2020 on yleisöäänestyssarja. Tuomaristo nimeää Yleisön suosikki –sarjan ehdokkaat Kuvajournalisti 2020 –sarjaan osallistuneista.

Palkinnot

Voittajille maksetaan verovapaat rahapalkinnot Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta. Uusi kuvajournalisti 2020 voittajan palkitsee Patricia Seppälän säätiö.

Kuvajournalisti 2020: 2000 €
Vuoden lehtikuva 2020: 1000 €
Reportaasi 2020: 1000 €
Uutiskuva 2020: 1000 €
Henkilökuva 2020: 1000 €
Urheilukuva 2020: 1000 €
Essee 2020: 1000 €
Video 2020: 1000 €
Uusi kuvajournalisti 2020: 2000 €
Yleisön suosikki 2020: 1000 €

 

Kiitämme
Thank you

Kilpailun pääyhteistyökumppani:

Muut yhteistyökumppanit: