Kuvajournalisti 2020, Antti J. Leinonen

KUVAJOURNALISMI 2021 -kilpailu
FINNISH PRESS PHOTOS 2021

Kuvajournalismikilpailu juhlistaa journalistista ja dokumentaarista kuvaa – liikkuvaa kuvaa unohtamatta

Suomen vanhin ja ainoa kuvajournalismin ja dokumentaarisen kuvan kilpailu kokoaa yhteen vuoden parhaimmat kuvat: tärkeimmät ja merkityksellisimmät uutistapahtumat sekä dokumentaarisen kerronnan kirkkaimmat helmet. Lisäksi kilpailun sato esittelee suomalaisen kuvajournalistien ja dokumentaristien kuvan koko kirjoa. Aiemmin Vuoden Lehtikuvat -nimellä tunnetua kilpailua on järjestetty vuodesta 1962 ja sen järjestää Suomen Kuvajournalistit ry. Kilpailun osallistumisaika on 10.–23.1.2022.

Kilpailun osallistumisohjeet löydät täältä.

Yhteistyökumppanit mahdollistavat Kuvajournalismikilpailun

Kuvajournalismi 2021 -kilpailun pääyhteistyökumppani on Canon Oy. Kilpailun palkinnot rahoitetaan Kopiosto ry:n valokopiointikorvauksilla ja ne maksetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta. Uusi kuvajournalisti -sarjan palkitsee Patricia Seppälän säätiö.
Lisäksi kilpailua ovat tukemassa Päivälehden Museo ja Trainer’s House.

Voittajat palkitaan rahapalkinnoin

Kilpailussa jaetaan rahapalkinnot sarjojen voittajille Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta. Kuvajournalisti 2021 palkitaan 2000 euron palkinnolla. Vuoden lehtikuva -, Uutiskuva-, Henkilökuva-, Urheilukuva-, Reportaasi-, Kuvaessee- ja Video-sarjojen voittajat palkitaan 1000 euron palkinnolla. Lisäksi Yleisön suosikki -sarjan voittaja saa 1000 euron palkinnon. Uusi kuvajournalisti -sarjan voittajan palkitsee 2000 euron palkinnolla Patricia Seppälän Säätiö. Palkinnot ovat verovapaita.

Kuvajournalismikilpailun voittajat esillä huhtikuussa 2022

Kilpailun voittajat julkistetaan Sanomatalon Mediatorilla, Helsingissä, torstaina 7.4.2022. Kaikki voittajakuvat ja kilpailun satoa on esillä mediatorilla huhtikuun loppuun saakka.

Kuvajournalismikilpailun tuomareiksi kutsutaan kuvajournalismin ja dokumentaarisen kuvan arvostettuja ammattilaisia. Vuoden 2021 Kuvajournalismikilpailun tuomareina toimivat kuvatoimittaja ja kuvajournalisti  Marjo Tynkkynen, ohjaaja Sami Kieksi ja liettualainen kuvajournalisti Jonas Staselis.

~

Finnish Press Photos 2021 -competition

Finnish Press Photos 2021 celebrates photojournalism and documentary photography – including moving images.

Finland’s most prestigious photojournalism and documentary photography competition highlights the best photographs of the most important news events of the year. The participants will represent the entire spectrum of Finnish photojournalism and documentary photography. Finnish Press Photos 2021 is organised by the Finnish Association of Photojournalists.

The Competition is made possible thanks to our sponsors

Canon is the main partner of the Finnish Press Photos 2021. Competition prizes are paid from the Photojournalist Fund of The Foundation to Promote Journalistic Culture JOKES that is funded by copyright fees collected by the copyright organisation Kopiosto. Patricia Seppälä Foundation awards the prize in the New Photojournalist category. The competition is also supported by  Trainer’s House and Päivälehti Museum.

Competition categories and prizes

Cash prizes will be awarded to the winners by the Photojournalist Fund of The Foundation to Promote Journalistic Culture Jokes.

The Photojournalist 2021 will be awarded a prize of 2,000 euros. The winners of the Press Photo of the Year, News, Portrait, Sports, Reportage, Essay and Video categories will be awarded a prize of 1,000 euros each. The Audience Favourite will receive a prize of 1,000 euros. The winner of the New Photojournalist category will be awarded a prize of 2,000 euros by the Patricia Seppälä Foundation. All prizes are tax free.

The winners of the Finnish Press Photos 2021 will be selected by an independent jury

A group of distinguished professionals in photojournalism and documentary photography are invited to judge the competition. The judges of the Finnish Press Photos 2021 are photojournalist Marjo Tynkkynen, director Sami Kieksi and Lithuanian photo journalist Jonas Staselis. The jury varies each year.

The winning photographs and a selection of other participants will be on display at the Sanomatalo Media  from April 7th until the end of the month.

 

 

Kilpailusarjat
Competition Series

Sarjoihin lähetetyt kuvat ja videot voivat olla julkaistuja tai julkaisemattomia. Kilpailun osallistumisaika on 10.- 23.1.2022.

Kuvajournalisti 2021
Photojournalist 2021

Kuvajournalisti 2021 -sarjassa palkitaan tasokasta journalistista tai dokumentaarista työtä tehnyt kuvaaja. Palkitulla tulee olla vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito. Kuvajournalisti 2021 -sarjaan voi osallistua yhdellä, enintään 10 kuvan sarjalla, joka esittelee kattavasti kuvaajan journalistista tai dokumentaarista työtä vuoden 2021 ajalta. Sarja voi koostua itsenäisistä kuvista tai siinä voi olla useamman kuvan otteita laajemmista kokonaisuuksista. Kuvajournalisti 2021 -sarjan kuvissa voi olla samoja kuvia kuin kilpailun muissa sarjoissa. Runsasta toistoa sarjojen kesken tulee kuitenkin välttää. Kuvajournalisti 2021 -sarjan kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.–31.12.2021.

Vuoden lehtikuva 2021
Pressphoto of the year 2021

Sarjassa palkitaan vuoden 2021 paras journalistinen valokuva. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) yksittäisellä kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2021–31.12.2021. Tuomaristo voi nostaa Vuoden lehtikuvaksi yksittäisen otoksen myös kilpailun muista sarjoista.

Reportaasi 2021
Reportage 2021

Reportaasi 2021 -sarjassa palkitaan visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kuvasarja, joka kertoo ajankohtaisesta tai arkipäiväisestä aiheesta tai ilmiöstä. Sarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2), lukumäärältään 5-10 kuvan kokonaisuudella. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2021–31.12.2021. Reportaasi 2021 -sarjaan voi osallistua myös työparina. Tällöin vähintään toisen työparin jäsenen tulee olla Suomen kuvajournalistit ry:n jäsen. Sarjassa tulee olla kummankin osallistujan kuvaamia kuvia.

Kuvaessee 2021
Photo Essay 2021

Avoin sarja.

Vapaamuotoinen, yhtä teemaa käsittelevä journalistinen tai dokumentaarinen kuvasarja, jossa kuvaajan ilmaisutavalla on merkittävä rooli. Sarja on tarkoitettu erityisesti kuvaajien omille projekteille. 

Sarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2), lukumäärältään 5-10 kuvan kokonaisuudella. Kuvat voivat olla otettu milloin vain, kuitenkin niin, että vähintään kolme sarjan kuvista tulee olla otettu vuonna 2021. Kuvaessee 2021 -sarjaan voi osallistua myös työparina. Sarjassa tulee olla kummankin osallistujan kuvaamia kuvia.

Uutiskuva 2021
News Photo 2021

Avoin sarja.

Yksittäinen kuva uutiskynnyksen ylittävästä tapahtumasta. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2021–31.12.2021.

Henkilökuva 2021
Portrait 2021

Avoin sarja.

Vahva, henkilöstä tai henkilöistä kertova yksittäinen kuva. Se voi olla joko ohjattu henkilökuva tai tilannekuva. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2021–31.12.2021.

Urheilukuva 2021
Sports Photo 2021

Yksittäinen kuva yksilö- tai joukkueurheilusta. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2021–31.12.2021.

Video 2021
Video 2021

Avoin sarja.

Video 2021 -sarjassa palkitaan journalistinen tai dokumentaarinen lyhytvideo. Video 2021 -sarjaan voivat osallistua yhdistyksen jäsenien lisäksi myös yhdistykseen kuulumattomat henkilöt maksamalla osallistumismaksun.

Videosarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2) eri kokonaisuudella, joilla ei ole aiemmin osallistunut Vuoden lehtikuvat/Kuvajournalismi -kilpailun Multimedia tai Video -sarjoihin. 

Videon ensiesittämis- ja/tai valmistumisvuoden tulee olla 2021. Muuta rajoitetta kuvan, äänen tai muiden elementtien taltioimisajankohdalle ei ole. Kestoltaan videon tulee olla alle 15 minuuttia. Video 2021 -sarjaan voi osallistua myös ryhmätyöllä.

 

Uusi kuvajournalisti 2021
New Photojournalist 2021

Avoin sarja.

Sarjassa palkitaan uusi kuvajournalisti, jolla on vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito. Sarjaan osallistuja ei ole saanut menestyä koti- tai ulkomaisissa ammattilaisten kuvajournalismikilpailuissa. 

Uusi kuvajournalisti 2021 -sarjaan osallistutaan yhdellä, korkeintaan kymmenen (10) kuvan kuvasarjalla, joka esittelee kuvaajan journalistista tai dokumentaarista työtä. Kuvasarja voi joko sisältää otteita laajemmista kokonaisuuksista, kuten reportaasi, henkilökuva ja essee tai se voi olla kokonaan oma, visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kokonaisuutensa. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2021–31.12.2021.

Jokaisen kuvan yhteyteen (file info) tulee kirjoittaa tarkasti ja tiiviisti,mitä kussakin kuvassa tapahtuu. Vastaa vähintään peruskysymyksiin; mitä, missä, milloin. Mediaa, jolle kuva on tehty, ei tarvitse mainita. Kirjoita kuvatekstit sekä englanniksi että suomeksi. Osa kilpailun tuomaristosta on englanninkielistä, joten tekstin kääntämättä jättäminen voi johtaa kuvan hylkäämiseen kilpailusta.

Uusi kuvajournalisti 2021 -sarjaan voivat osallistua yhdistyksen jäsenien lisäksi myös yhdistykseen kuulumattomat henkilöt maksamalla osallistumismaksun.

 

Yleisön suosikki 2021
People’s Choice 2021

Yleisön suosikki 2021 on yleisöäänestyssarja. Tuomaristo nimeää Yleisön suosikki –sarjan ehdokkaat Kuvajournalisti 2021 –sarjaan osallistuneista.

Palkinnot

Voittajille maksetaan verovapaat rahapalkinnot Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta. Uusi kuvajournalisti 2021 voittajan palkitsee Patricia Seppälän säätiö.

Kuvajournalisti 2021: 2000 €
Vuoden lehtikuva 2021: 1000 €
Reportaasi 2021: 1000 €
Uutiskuva 2021: 1000 €
Henkilökuva 2021: 1000 €
Urheilukuva 2021: 1000 €
Essee 2021: 1000 €
Video 2021: 1000 €
Uusi kuvajournalisti 2021: 2000 €
Yleisön suosikki 2021: 1000 €

 

Osallistu kilpailuun

Ilmoittaudu

Kilpailun osallistumisaika on 10.–23.1.2022.

 

Kiitämme
Thank you

Kilpailun pääyhteistyökumppani:

Muut yhteistyökumppanit: